به وبسایت آموزشگاه شکوه نمایندگی مبتکران در مرند خوش آمدید

مبتکران نتیجه داد

 

 

برترین های کنکور مرند بی شک عضو مبتکران بودند

 

طیبه دکترزاده رتبه ۵۰ انسانی  رشته علوم قضایی سابقه : ۲ سال

 محمد عبدالرزاقی  مهندسی برق سابقه : ۳ سال

 الهام یوسفی مهندسی مکانیک سابقه : ۸ سال

 رضا نظری پزشکی سابقه : ۲ سال

دنیز کتابچی پزشکی سابقه : ۸ سال

لیلا علیزاده پزشکی سابقه : ۷سال

صفورا فقری مهندسی برق سابقه :۸سال

آرش محسن زاده  مهندسی عمران سابقه : ۶ سال

فریبا یگانه مهندسی پزشکی سابقه : ۳سال

سکینه یگانه مهندسی صنایع  سابقه : ۳سال

مجتبی صادقیان مهندسی فناوری اطلاعات سابقه : ۸ سال

مرتضی طالبی هوا و فضا سابقه: ۲ سال

ناصر صادقی فیزیوتراژی سابقه : ۲ سال

لیلا ریحانی یامچی مهندسی شیمی سابقه : ۲ سال

لیلا علیزاده پزشکی سابقه : ۷سال

نسرین حسین پناه اقدم  حقوق سابقه : ۱ سال

سمیرا حیدری آموزش و پرورش ابتدایی سابقه : ۲ سال

پگاه عزیزنیا آموزش و پرورش ابتدایی سابقه : ۳ سال

مرتضی مومنی فیزیک سابقه : ۲ سال

مهری صداقت ریاضی سابقه : ۲سال